Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: مرد آزاد را بند نشايد

Monday, April 7, 2008

مرد آزاد را بند نشايد

شايد روز اولي بود كه پس از آزادي به جبهه مشاركت رفته بودم تا هم عزيزان مشاركتي را ببينم و هم از زحمت آمدن ايشان به خانه ما و دلداري دادن پدر و مادرم تشكر كنم . در حال صحبت با بزرگان عزيز بودم كه روحاني بزرگواري وارد شد . هادي قابل گرامي بود آن عزيز . 40 ماه زندان بريده بودند برايش و جمعه اش بدرقه شده بود به سوي قم و زندان دادگاه ويژه . اما گفته بودند برو و بعدا بيا . و خودش شاد از اينكه بار ديگر در ميان فرزندان مشاركتي اش است و ما هم شاد كه قابل عزيز آزاد است . اتفاقا به ايشان گفتند كه من هم بندي بودم و چقدر خنديديم از رهايي . هم من و هم او . بعد در گوشه اي فرشي انداخت و سجاده اي و قامت بست براي نماز و عبادت خالقش كه هر چه ميكند براي او و براي عبادت او ميكند
اما امروز دوباره خبر ميشنوم كه هادي قابل عزيز براي گذراندن 40 ماه حبس به زندان رفته است . عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت كه آبرو و مال و جانش را براي ادامه روند اصلاحات در چهارچوب قانون اساسي كه ميثاق ملي است به جرم دفاع از اصلاحات و دموكراسي و جمهوريت به زندان افتاد . چهره خندانش و خلق نيكويش از يادم نميرود .
آقايان دادگاه ويژه ! روحاني نيكو خلق مشاركت را رها كنيد . قابل بزرگي براي فرزندان اصلاح طلب است . شايد هم او و هم ما به يكديگر در روش نقد داشته باشيم . اما حبس قابل بي انصافي است آقايان . مرد آزاد را بند نشايد
دلم گرفت از اين به بند انداختن . از اين حبس . زندان . زماني كه در ايران براي هادي قابل با آن سوابق درخشان جا نباشد و او را زندان خانه باشد ديگران را كجا ميهمان باشد ؟
حبس هادي قابل نشانه اي بسيار نااميد كننده است . آقايان دستگاه قضايي ظاهرا با شروع سال جديد برخوردها را شدت داده اند . حبس قابل را اميدوارم كه آغازي بر پايان ماه عسل زير حكمها و زير وثيقه ها نباشد كه اگر باشد ...
كاش قابل آزاد بود . كاش بندي نبود . كاش . كاش . كاش
_____________________________
_____________________________
_____________________________
يدالله سحابي را به جرات ميتوان گفت يكي از پيشگامان روشنفكري ديني در ايران معاصر است . خلقت انسان در قران او و تطبيق انديشه قرآن با مباحث تكامل بزرگترين خدمت در راستاي دفاع از قران در برابر هجمه ماترياليسم بود . پيرمرد معلمي بزرگ بود براي همه اهل انديشه و دين كه از برخورد و انديشه سنتي گذر كرده اند و با ديدي نو و روشنفكرانه با ديانت برخورد ميكنند . سه يار گرامي يعني يدالله سحابي و مهدي بازرگان و سيد محمود طالقاني بزرگان انديشه ديني روشنفكرانه در ايران معاصر اند.
مقام رهبري جمهوري اسلامي در زمان رحلت اين مرد بزرگ پيامي با اين مضمون صادر كرد :
بسم الله الرحمن الرحيم
درگذشت مرحوم مبرور آقای دکتر يدالله سحابی رحمه الله عليه را به همه فرزندان محترم و به خاندان گرامی ايشان تسليت می گويم .
اين شخصيت کهن سال علمی فرهنگی و سياسی سال های درازی را با مجاهدت و جديت به تلاشی صادقانه در راه آنچه بدان باور داشت مصروف کرد.
همت اصلی او گماشته شده بود اولا بر زدودن تهمت ناسازگاری دين و علم که انگيزه های منحرفی موجب طرح مکرر آن از سوی عناصری می گشت و نيز برمردود شمردن پندار جدائی دين از سياست .
در بخش هايی از سال های متمادی اين مجاهدت طولانی وی به شيوه های فرهنگی و دربخش های ديگری به شيوه های سياسی روی می آورد. و سال ها زندان در رژيم ستم شاهی هزينه ی اين اقدام بااهميت بود.
مرحوم دکتر سحابی مردی باايمان باحقيقت خوش روحيه و مقاوم بود. در دوران نظام جمهوری اسلامی پس از مقطعی که وی از قوای مجريه و مقننه خارج شد اختلاف برخی از ديدگاه هايش با مسئولان کشور وی را به وادی بی انصافی و غرض ورزی سوق نداد. اومردی ديندار و متعبد و درست کردار بود.
از خدای متعال مسئلت می کنم که رحمت و فضل خود را بر روح او ارزانی فرمايد و دورانی را که او در آن بسر می برد برای او دوران آسايش و برخورداری از مغفرت الهی قرار دهد.
بمنه و کرمه
سيدعلی خامنه ای
۸۱.۰۱.۲۴
حال امروز جلوگيري از برگزاري مراسم اين مرد بزرگ توسط وزارت اطلاعات چه معنا و مفهومي ميتواند داشته باشد ؟؟؟

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin