Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: دیگه چه طوری تو رو بچه ها نیگا کنیم ؟

Monday, April 14, 2008

دیگه چه طوری تو رو بچه ها نیگا کنیم ؟

وقتی خبر بدی میرسد انگار دنیا روی سر آدم هوار میشود خانه کودک شوش تعطیل شد . خبر مانند پتک بر ملاجم خورد . سال 86 و نوروز و کودکان عزیزم در خانه کودک شوش . عشق و شور و کودکی و خنده و شادی . بارها گفته ام وقتی به میان این کودکان میآیم تمام غصه هایم میرود و من میمانم و این عزیزان . دلم میسوزد از این همه بی رحمی مسئولان
کودکان را آواره کردن بی انصافی میخواهد . کودکانی که می آمدند و به دست داوطلبانی گمنام که انسانیت را نمایش میدادند و انسان بودن را نمونه اند آموزش میدیدند و میرفتند . کودکانی که میآمدند و میرفتند
زهرا کوچولوی عکس بالا دختر کوچکی است تحت پوشش موسسه مهرایرانیان . صد ها زهرا کوچولو و علی کوچولو و امیر کوچولو و کوچولوهای دیگه امروز دیگه خونه ندارن . مونده خانه کودک مولوی و بازار . انسان بی رحم چه انسان بدی است . مدتها در خانه کودک مولوی به بچه ها گفتیم رحم چیز خوبی است . الان چی بگیم ؟ رومون میشه تو روشون نیگا کنیم ؟؟؟
دلم میگیرد از این همه بی انصافی و بی رحمی . خانه کودک شوش نه خانه اقدام بر علیه امنیت ملی است نه با حکومت کاری دارد . کودکانند و فن زندگی را آموختن . عده ای کودک اند و عاشق و پر شور .
یادم نمیآید از کسی التماس کرده باشم . اما برای این عزیزترینانم التماس میکنم . از مسئولین التماس میکنم خانه کودک شوش را به کودکان برگردانند .
وقتی به کودکان رحم نمیکنند چه توقعی بابت رحم به دیگران داریم . دلم میگیرد از این همه بی انصافی .
در دولت مدعی عدالت محوری کودکان نیز مورد ظلم واقع میشوند و خانه بازی و عشق و شورشان ستانده میشود به بهانه تعریض خیابان . به بهانه استفاده . در دولت مدعیان این ظلم علنی بی انصافی بس شگرف میخواهد .
دلم گرفته از این همه بی رحمی
آقایان ! عیدی دادید به کودکان خانه شوش ؟ پارسال جشنشان پر از شور بود و امسال ... . بد کردید . اگر بحث تعریض بود با خانه کودک نباید چنین میکردید . مسئله کودک دیگر مسئله سیاسی و امنیتی و ... نیست . مسئله کودک است . عشق است و شور و محبت و اخلاص . بد کردید آقایان
_____________________
____________________
___________________
خطبه و درد یک برادر در داغ حبس برادری دگر . هر دو خادم اسلام و ایران
__________________
_______________
مرجع مظلوم ما زمانی قائم مقان رهبری نظام بود . حق طلب است این مرد . برای آزادی و عدالت با اعتقاد به تشیع علوی میگوید . کاش آقایان کمی گوش شنوا داشتند
___________________
خبر فوری :::
خلاصه اینکه جنبش جهاد اهل سنت ایران که معلوم نیست که هستند مسئولیت فاجعه خون بار شیراز را بر عهده گرفته اند . خاطره تلخ انفجارهای پی در پی عراق در ذهن ایرانیان هست . نکند که این انفجارها تکرار شود ؟ نکند که برادر کشی در ایران رایج شود ؟ میترسم از برادر کشی میان مسلمین . در عراق شده کاش دیگر در هیچکجا نشود

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin