Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: ای زن ! ای حضور زندگی

Sunday, March 8, 2009

ای زن ! ای حضور زندگی

این روزها را که نگاه می کنی ، هر طرف را که می نگری امری بدیع را می بینی . آنچه میبینی را شاید چند سال پیش ، دو دهه پیش یا سه دهه یا بیشتر یا کمتر آن نمی توانستی ببینی . روبرویت را نگاه کن . آنجا را ! خواهری را ! همسری را ! مادری را ! زنی را ! دختری را !
نگاه کن . اینان مانند تو اند . انسان اند مانند تو ای مرد . ای حاکم . ای سوار بر سریر قدرت . اینان هم مانند تو اند
نمی دانم . راستش را بخواهی هنوز نمی توانم بفهمم که چگونه می توانی این زن را جنس دوم بنامی ؟ مگر تو از دامان یک زن پرورش نیافتی ؟ مگر وجودت را و همه چیزت را مدیون او نیستی ؟ مگر دل در گرو او نداری ؟ پس چگونه به او اجازه می دهی که جنس دومش بخوانی و بر ساحت مقدسش اهانت کنی ؟

ای مرد! ای حاکم ! ای انسان مذکر ! آهای ! با تو هستم . چشمهایت را باز کن . قدری از قبیلگی نفرت انگیزت فاصله بگیر . به خودت ، به زن ، نگاه کن . چه میبینی ؟ جز انسان ؟
به قول دوبوار عزیز زنان ما زن به دنیا نمی آیند . زن می شوند . این تربیت زنانه است که ایشان را بدل می کند به ابزار دست تو . به لذتگاه تو . به زیر دست تو . و وای به حال آن روزی که این انسان آگاه شود
این زن که آگاه می شود ، دیگر نمی توانی افسارش بزنی . دیگر نمی توانی یکی را دو تا کنی و دو تا را سه تا به بهانه شرع تا چهارش را برای خود مجاز بشماری . دیگر نمی توانی به فتوای آن مرتجع که در عصر فتحعلی شاه بی کفایت مملکت بر باد ده فریاد می زند که چون زن راه بازار گیرد ، او را بزنی . می دانی چرا ؟ چون او می داند کیست . آگاه شده به گوهر وجودیش . آگاه شده به انسان بودنش و دیگر ابزار دست تو مرد ، تو حاکم نمی شود .
سالها بود که بهانه آزاد شدنش ابزار دست استثمار مدرن شده بود . به پا خواست . تمام قد ایستاد . مسلح شد به سلاح اندیشه و ایمان . فاطمه امینی ها داد و مرضیه اسکویی ها .
انقلاب شد . شعار داده بودند که حجاب برایش اجباری نیست و برای اندیشه اش ارزش قائل اند . شعار داده بودند که زن قرار است به جایگاه واقعیش برسد . قرار نیست دیگر تمتعگاه مردان گردد . قرار نیست دوباره استثمار کهنه خانه نشینش کند . همانطور که استثمار نو بار نشین و کاباره نشینش کرده بود .
اما خب ! دوباره شروع شد . فکر می کنم سال 58 بود . دوباره بازی از نو . اجبار و یا روسری و یا توسری . دوباره برای عقلانیتش ارزنی ارزش قائل نشدند و زدند و بردند و بستند و شکستند . آخر می دانی ! با پس گردنی با او تا کردند . این بار باید ابزار و حرث کهنه پرستانی می شد که خدای برابری طلب آزادی خواه را انحصار گرایانه به نفع خود مصادره کردند . همانطور که همه چیز را ، انقلاب را و اسلام را مصادره کردند . زن را نیز و ارزشش را نیز مصادره کردند .
اما نشکستی ای زن ! سرافراز بودی ای زن . در هر دو جبهه دفاع از میهن و دفاع از آزادی و برابری . هم در جنوب و غرب و هم در اوین و رجائی شهر . آزاده بودی و آزادگی را آموختی . یادش به خیر شریعتی شهید را ! می گفت و خطاب به بانویی چون زینب می گفت که او مردانگی در رکابش جوانمری آموخت . زینبی کردی و فاطمی بودی زن ایران . و هر چه این دیو استبداد و استثمار کرد ، خم به ابرو نیاوری . آفرین بر تو ای زن و نفرین بر تو ای مرد نامرد

اما باز برخواستی . فریاد زدی ای زن که جهان دیگری ممکن است و جنبشی را راه انداختی و گفتی که این جنبش زاینده آن است .
زنده بادت که 22 خرداد را آبرو دادی . دیگر 22 خرداد هم می تواند در بین روزها ! مانند 4 خرداد و 29 خرداد و روزهای دیگر خرداد سر در سرها دربیاورد که آری ! در روز ما هم شهامتی شد مثال زدنی . بر روی زمین کشیده شدند ، اما بر سر اندیشه و آرمان ایستادند . زنده بادت ای زن . میبینی حاکم ! می خواستی منکوبش کنی . ببین چه عزتی یافته . ببین !
اما ای زن ! بگذار این گفتگوی ما را همان مرد حاکم که با او سخنم را آغازیدم بشوند و ببیند و بخواند .
تو برای انسانیت و آزادی و برابری آبرو خریدی . اما نکته را فراموش نکن
در این ملک غم زده آنچه فراموش شده انسان است . انسان را ثمن بخس به تاراج داده اند . زندان را نگاه کن . زجه ها و عربده های مردان زندانی را در 209 و 325 و بندهای اوین و رجائی شهر و دیزل آباد و ... در انفرادی و تنهایی ببین . اینجای دنیا دوباره آشویتس تکرار می شود . دوباره هولوکاست تکرار می شود . دوباره گولاکها برپا شده . و خون خلق مکیده میشود . خلقی که هم مرد دارد و هم زن . شاید امروز باید فریاد انسان سر داد . انسانی هم زن و هم مرد . دوشادوش برای رهایی باید رفت . باید رزمید خواهرم . باید رزمید برادرم

حاکم ! مرد حاکم ! مردانگی حاکم ! ببین . تو آبروی مردانگی را برده ای . اما روزگار ما بس سپید است و روزگار تو بس سیاه . می دانی ! ما فریاد میز نیم . با یکدیگر و زن را حضور زندگی می دانیم .
با فریاد ! ای زن ! ای حضور زندگی
_________________________
روز جهانی زن گرامی . 8 مارس پاینده
به یاد عالیه اقدام دوست عزیز که امروز در بند جور و جبار است

_______________________________

روز جهانی زن بر زنان ايران مبارک، بيانيه کميته زنان کانون مدافعان حقوق بشر

ممانعت از برگزاري مراسم خاكسپاري امير ساران، کميته گزارشگران حقوق بشر

اعتراض شدید کمیته زنان انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به هتک حرمت و تضییع حقوق دختران دانشجو در این دانشگاه

دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم با خانواده شبنم مددزاده


تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در اعتراض به ادامه بازداشت شبنم مددزاده


___________________________


مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin