Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: در این بن بست کج و پیچ سرما

Sunday, May 25, 2008

در این بن بست کج و پیچ سرما

گاهی حتی آدمیتمان را فراموش میکنیم . صبح تا شب و شب تا صبح مانند سگ میدویم ، برای حمایت از این و کار برای آن یکی . هزار جور دغل بازی و تلاش و آخرش هم بی معرفت جریمه ای سنگین را میهمانمان میکند و ما هم بد تر از سگ در برابر همان تکه نان نیم خورده ای که جلومان میاندازد دم تکان میدهیم و از ترس نرسیدن همان نواله ناگزیر خفه میشویم و صدایمان هم در نمیآید .
نسل قبلی که دیگر واویلا . بر پدر ترس لعنت . انگار نسل انقلابی و عدالت طلب و هزار ارزش دیگر امروز صد و هشتاد درجه چرخیده . در این وانفسای گرانی و تورم و برنج کیلویی هفت هزار تومان و گوشت کیلویی خداد تومان و البته نفت بی سابقه 135 دلار که بر سفره نیامد که هیچ فعلا که توبره دولت شده و سرریز پولش موجب افزایش تورم و البته همه اینها به خاطر یگانه بودن و نخبه بودن دولت نهم ! . ظاهرا همه عالم و آدم یک قرآنی را روی هوا با آر پی جی هفت میزنند و سرجان در خیابانها بین خلق الله دعواست . دست هر کس هم که برسد به چاپیدن بغل دستیش میپردازد . گور پدر برادری و انسانیت و هم وطنی هم کرده . وقتی نان نداری بخوری اینها یکسری مزخرفات است که آدمهای منگل الکی خوش خوردت میدهند .
میدانم مزخرف میگویم . ارزشهایی مانند برادری و انسانیت و هم وطنی را حتی در حال احتضار هم باید فریاد کرد . اما چه کنم که آدمهای دور و برم پر شده اند و انباشته اند از غم جیب . انگار این بابا کل هیکلش دهان است و دست صاحب کارش هم ید بلا رقیب تغذیه . هی دم تکان دادن . وقتی توی سرمان هم میزنند فعلا خف میشویم تا ارباب رحمش بیاید . یاد شعر گرگ و سگ ابتهاج میافتم . اخلاقیات ذلت طلب سگی در برابر اندیشه عزت طلب گرگ.
گرگ حتی در اوج شلتاق زمانه و شلاق سرما به خود اجازه نمیدهد ذلیل باشد . سختی را به جان میخرد اما ذلت را هرگز . اما سگ اگر اربابش نباشد کلاهش پس معرکه است . همین اخلاق سگی است که با یک غوره سردیمان میکند و با یک مویز گرمیمان.
وقتی شورگیر و جوگیر میشود فریاد زنده بادش از فلانی و بهمانی بلند است و وقتی به نفعش میشود یا میترسد یا هر دلیل حیوانی دیگر میشود مرده باد همانی را میگوید که دیروز زنده بادش را میگفت .
خلقیات مزخرفی داریم ما انصافا .
وقتی هم نقد میکنی و عبارت مودبانه دلفینها و صاحب را به کار میبری مجبور به عذر خواهی میشوی و کسی که به او بر میخورد با نامردی پشت واقع نگر ما را خالی میکند و عذر خواهی میکند .
تا جیبمان پر است و شکممان صدا ندارد و قبرستان مرغ و گشوتمان پر ، فریاد بلند میکنیم و حرف مفت میزنیم و البته زیاد هم میزنیم و شعارهای آنچنانی میدهیم . اما وقتی بهمان فشار آمد و ته جیبمان شپش قاب انداخت و عنکبوت ته همان جیب لانه ساخت انوقت ین این ننه مرده ها گردن کج میکنیم و پایش بیافتد به غلط کردن و شکر خوری میافتیم تا سنار سه شاهی گیرمان بیاید .
شریعتی خدا بیامرز میگفت به این مذهبیها بگویید درست مه اقتصاد مبنا نیست اما اصل است . این سخنش جدی جدی دارد برایم وجدانی میشود . خدایی کاد الفقر ان یکون کفرا
_____________________________
دوم خرداد گذشت . 11 سال از آغاز حرکت اصلاحی . یادش به خیر . کاش قدرش میدانستیم . کاش قدرش میدانستند و با ترس و لزر بد تر از مرگ اینگونه نمیشد . کاش ... کاش ... کاش ... . کاش این سوء استفاده ها نبود تا میشد خاتمی را اساسی نقد کرد .
اگر خاتمی قدری رادیکالتر بود چه میشد .
سوم خرداد . یاد شیران خونین شهر
یاد مقاومت 34 روزه شیربچه های ایرانی در خرمشهر . یاد محمد جهان آرا . محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته . خون یارانت . پر ثمر گشته .
جدا کو جهان آرا . کو جهان آرا
چهارم خرداد .
آنها ستارگاني بودند كه در تاريكي درخشيدند و راه جهاد را گشودندو بستري شدند براي جاري شدن سيل خروشان انقلابي جوانان مسلمان و متعهد ميهنمان در جهت استمرار بخشيدن به جنبش اسلامي و رشد آن در ميان خلقهاي تحت ستم . این وصف آیت الله فقید پدر طالقانی است . ابوذر زمان و سلمان زمانه .
. مردان مرد . یادشان گرامی
______________________
_____________________
دوستان ناديده راديو سوتك !
از لطفتان سپاسگذارم
آنچه در ذيل ميشنويد از راديو سوتك در ايام بازداشت بنده در تاريخ 30 دي 1386 در برنامه 26 اين راديو پخش شده است

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin