Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: زندان دوباره ستاره باران شد

Friday, July 11, 2008

زندان دوباره ستاره باران شد

ما را به خاطر بیاور....
ما را که تازه جوانانی 22 ساله بودیم.

شور عشق در سینه داشتیم و پیش از آنکه عاشق شویم، سینه بر خاک، سوده، مردیم...

ما را به خاطر بیاور....
ما را که سینه سرخانی خنیاگر بودیم و ده به ده، نه در آسمان و نه در کوهسار و نه بر شاخسار، که در بازار، پیش از آنکه آوازه خوان شویم؛
بر شاخه ای تکیه گاه خویش، جان واسپردیم...

به خاطر دارم پیامتان را، سرنوشتتان را...
آری
و همیشه در گذرگاه خاطرم در گذر است
آوازهای صامت سینه سرخان سینه بر سیخ و تجسر آرزوهای
بیست و دو سالگان سینه بر سنگ
و از تکرار یادشان شاید

پیش از آنکه شاعر شوم،
بیست و دو ساله بمیرم...


قطعه شعری از شهید مظلوم عزت ابراهیم نژاد، محل شهادت: کوی دانشگاه تهران.
نفرين بر اين روزگار نامراد . دوباره خبر بازداشت گسترده دانشجويان اعصاب را به هم ريخته و زخمه بر جان انسان ميزند . دوباره بازداشتهاي غيرقانوني و ناجوانمردانه اي كه اصلا معلوم نيست به چه دليل انجام ميشود . انگار آقايان حاكم عادت كرده اند كه در هر16 آذر يا 18 تير عده اي از دانشجويان را به بند بكشند . و چه شباهتي ايجاد ميكنند براي خانواده ها ميان 16 آذر و 18 تير . در هر دو خانواده هاي دانشجويان و بالاخص فعالين دانشجويي نگران كه مبادا فرزندشان به بند بيافتد . البته يكي سابقه 55 ساله دارد و ديگري سابقه اي 9 ساله . متاسفم از اين شباهت . آنهم پس از انقلابي كه خون ها داد اين ملت براي آزادي و استقلال و برابري و جمهوريت .
باز به بند ميكشند و باز خبرها ميرسند از بازداشتها . باز انفرادي هاي 209 جواناني را به خود ميبيند كه تنها سخنشان آزاديخواهي و برابري و طلبي و انسان بودن ميبود . باز انفرادي هاي 209 شبها و روزها پر ميشود از صداي جواناني كه زندگي ميخواهند نه مرگ را . مبارزان براي زندگي و تلاش براي زنده نگاه داشتن زندگي
دوباره زندانها ستاره باران شد . ستارگان از جنس دانشجوياني كه به نخواستن و نداشتن رويين تن اند . آزادگاني كه آزادي و استقلال را معنايند . انسانهايي كه آزاد اند و چون آزاد اند در بند اند .
باز دوباره اوين ميزبان دانشجويان شده . ميزبان ستارگان آسمان آزادي و برابري و انسانيت . شب شكناني كه شب ميشكنند براي رسيدن به صبح . اليس الصبح بقريب ؟"
هنوز تاوان 18 تير را نپرداخته اند . هنوز نپرداخته اند . هنوز دو قدم به صبح مانده
براي انسانيت و مدعيان دروغين متاسفم


image

________________________

دوباره بازداشت و دوباره خبر . محمد هاشمي و بهاره هدايت را بازداشت كردند . دوباره به منزل محمد هجوم بردند و زدند و بردند . دوباره به منزل بهاره هجوم بردند و جانيانه زدند و سه ساعت گشتند و بردند . روزهاي تلخ تير ماه و مرداد ماه 86 در برابر چشمانم زنده ميشود . احتمال برخورد وسيع با تمامي فعالان دانشجويي ميرود . دوستان مراقب هم باشيد . مراقب باشيد كه اين دندان تيز به دنبال پاره پاره كردن دانشجوي انديشه ورز وآزادي خواه است

علی وفقی: خواهان پاسخگویی سریع دستگاه قضایی هستیم

عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکيم وحدت بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و ادامه بازداشت های سازمان يافته را محکوم کرد، ادوارنيوز

ميخواهند فرزاد كمانگر را مجبور به نوشتن عفونامه كنند . فكر كرده اند و خودشان اند و سپاس كه همان توقع را دارند

فرزاد كمانگر از زندان : مي خواهند مرا قرباني کنند

صد و چهل روز با کمپين فرزاد کمانگر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

براي محبوبه كرمي هم وثيقه 100 ميليوني بريده اند . ظلم ظلم ظلم امان از ظلم

صدور وثیقه صد میلیون تومانی برای محبوبه کرمی

مادر محبوبه كرمي : صداي اين بچه ها را بي پاسخ نگذاريد

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin