Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: هاجرگونه ، تقديم به زنان سرزمين شرف و مقاومت

Friday, August 29, 2008

هاجرگونه ، تقديم به زنان سرزمين شرف و مقاومت

در این روزگار سخت و بی مسئولیتی ، در این روزگاری که آدمیت دلار شده و انسان بودن پر از عدد ، هنوز هستند و بوده اند و خواهند بود کسانی که آرمان را و نه جیب را ارزش مینهند .
شعر زیر سروده استاد ارجمند دکتر محمد ملکی است در سالهایی که در زندان حاکمیت جمهوری اسلامی در دهه پرغصه 60 به سر میبرد . خطابش همسر و همسرانی ، مادران و زنانی است که در آندوران آنهمه رنج را پذیرا شدند و صبورانه ایستادند و درس مقاومت را به مدرسه انسانی آموختند .


تقدیم به زنان مبارز سرزمینم . به مادران هزار هزار شهید که فرزند یا فرزندانشان در تابستان 67 به ناحق و ظلم به مسلخ رفتند که در مسلخ عشق جزنکو را نکشند . به مادران اسرایی که امروز در بند جوراند . تقدیم به زنان سرزمین شرف و مقاومت


هاجرگونه
کتاب وحی را خواندی
ودیدی قصه زیبای ((هاجر)) را
در آنجایی که می گوید سخن
از ((ساره)) و فرمان او بر بردن ((هاجر))
به آن صحرای بی آب و غذا
تفتیده از گرما
کویری خشک و آتشناک و وحشت زا
و گرگان و ددان
آماده بلعیدن آن مادر و طفلش
وهاجر مظهر صبر و تحمل
گرچه تنها بود
اما با خدایش ارتباطی داشت
تنگاتنگ
در اعماق قلب پاک و بی نیرنگ
در آن ابتلاء سخت
هر رنج و مصیبت را پذیرا بود
و در سعی ((صفا)) و ((مروه))
و آن هر سو دویدن ها
امیدش بر خدای حی و دانا بود
********
تو زینب خواهر پور علی
سرباز دشت نینوا را می شناسی
زینب آن اسطوره صبر و صلابت
آنکه شورش کرد بر ضد خلافت
آنکه با مرگ عزیزانش
به شمشیر زبان
کاوید جان مرد و زن
پاشید بذر استقامت
آنکه برپاداشت
در هر عصر و هر جا
رایت آزادگی ، شورهدایت
آنکه درسی شد برای مادران و خواهران
تاریخ سازان جهان
تا بی نهایت
تا قیامت
***********
همسردرد آشنای من
تو هاجرگونه ، زینب وار
بر رنج و مصیبت ها
صبور و بردبار و پرتحمل بودی
ودر سالهای دوری و تحقیر و تنهایی
بسان زینب و صدها زن زینب صفت
این راهیان عشق و بیداری
صدای ((قم فانذر)) را
به گوش مردم پوشیده بر تن رخت پستی
در ستم آباد آن شهری
که نامردان کور و لال و بی تقوا
همان جمعی که از مردی فقط با نام آن شادند
و چون خوک کثیف و زشت
سر درآخور آب و علف دارند


در دادی
سرودی نغز سردادی
ندای عدل و آزادی
به مردان و زنان
در جای جای این جهان
هرشهر و هر وادی
پیام زندگی ساز صبوری را فرستادی
که ای انسان
((اگر تنهاتر از یوسف
به قعر چاه باشی
یا چو هاجر
در بیابانی بسان کوره سوزان
بی غذا و آب با طفلی پریشان))
غم مخور از سختی دوران
که پیروزیت نزدیک است
گر دل را به ((او)) دادی


((یاسر))
زمستان 1364
زندان قزلحصار

___________________________
آوردگاه عشق خاوران دوباره در اشغال قاتلان ديروز و چماق داران امروز
[xavaran.jpg]
آقايان بدانند تا زنده ايم گرامي ميداريم ياد و خاطره تمامي شهداي راه برابري و آزادي و انسان بودن را در دهه خوفناك 60 . دهه اي كه امروز از جانيانش تقدير ميشود و انقلاب 57 به نام ايشان نگاشته ميشود . دهه اي كه حتي پس از رفتن لاجوردي و داود رحماني (كه قصاب وار بر جان و جهان زندانيان ميتاختند) ميثم و حاج انصار (كه بهتر است بدانيد همان حاج مجيد انصاري اصلاح طلب !‌امروز است) زندان بان شدند و خبر داشتند از جنايت 67 . سعيد خان حجاريان آن روزها معاون وزير اطلاعات بود . بودند بسياري از مدعيان اصول گرايي و اصلاح طلبي امروز كه همه و همه در خون هاي به ناحق ريخته شده به فتواي زور شريك اند . فتوايي كه هيچ كس جرات نكرد به آن اعتراض كند و هنوز هر زبان معترض به آن فتوا را ميبرند . اما يك زبان ، دوزبان ، سه زبان ، آن روز كه زبانها گشوده شود و قلمها رها و دست ها آزاد ،‌آن روز تاريخ قضاوت درستي در باب اين فاجعه خواهد كرد
_____________________
استاد مجاهد محمدي گرگاني نيز از كار بي كار شد و بازنشسته گشت . به زور . زيرا كه دانشگاه نبايد هيچ بويي از محمدي و محمدي صفتان داشته باشد . اين روزها چقدر ابوهريره ها و جلادها زياد شده اند
________________________
رفيق آزادي خواه و برابري طلب عابد توانچه را دريابيد
_______________________________
_________________________
ديشب قرار بود ميهماني باشد منزل خواهرمان محبوبه كرمي عزيز كه پس از دو ماه و اندي بازداشت از بند ستم رها شده و به آغوش ياران و خانواده معززش بازگشته است . اما باز از جمع شدن دوستان تلاشگرمان هراسيدند و نگذاشتند .
اما خواهر كرمي عزيز !‌خيالت راحت و تخت كه دوستان همه ميدانند چه كسي محفل انس ديشب را بر هم زد . زر داران زور مردار تزوير گر كه همان قبيله وحشي استبداديان اند چنين كردند . مقاومت پاسداشتني و ستودني
چه كسي ميخواهد ، من و تو ما نشويم
خانه اش ويران باد
__________________________
نماينده اي كه نتواند شلوارش را نگه دارد و تنبانش دو و سه و چهار نشود چگونه ميتواند براي ملتي سياست گذاري كند ؟ اين سست عنصران بر ما مسلط اند عزيزان . كاري بايد
_________________________
اي شياد ! تا كي دروغ ؟ كاخي كه بر دروغ بنا شود چه ميشود ؟ تاريخ به اين سوال پاسخ داده است
احمدی نژاد: آزادی مطلق در ایران برقرار است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin