Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: شیر در بند هم شیر است - براي برادر دربند علي (امير) امير قلي

Saturday, September 6, 2008

شیر در بند هم شیر است - براي برادر دربند علي (امير) امير قلي

تبريك
تبريك
تبريك
امير امير قلي عزيز امروز 20 شهريور با وثيقه صد ميليون توماني از بند وزارت اطلاعات حكومت جمهوري اسلامي رهايي يافت . تبريك برادرم . صدايت را كه شنيدم آرام شدم . تبريك به تو و خانواده عزيزت

ديروز نيز خواهر گراميمان سولماز ايكدر گرامي با همين ميزان وثيقه يعني 100 ميليون تومان از بند رها گشت . درود بر اين يگانگان مقاوم . تبريك كه شاديت خواهرم گرامي ترين هديه است

خیابانهای شهر یادآور برادری است که این روزها در بند جور ، در چنگال زور داران تکیه بر بیت المال کرده استادان تزویر است . خیابانهای تهران ، از ولیعصر تا خیابان ویلا همه جا و همه وقت یاد تو را در خاطر زنده میکند .
در روزهای سال 84 شناختمش . بهار بود و بهار خنده زد و ارغوانها شکفت . در میان جوانان کوشای میادین نسیم اما نمیدانم چرا با او رفیق شدم . رفیق به تمام معنای کلمه . علي(امير) یک رفیق است . یک دوست و یک برادر
زیر پایم نشست او و تنی چند از دوستان که به مشارکت و به شاخه جوانان جنوب تهرانش بیایم . با اینکه در منطقه ولی عصر سکونت داشت و دارد اما همیشه اندیشه اش و غم اش جنوب شهری بود و به یاد زحمت کشان و دردمندان جنوب شهر و همه دردمندان در تمامی نقاط جهان .

سال 85 و انتخابات شوراها و تلاش بی حداش در ستاد سلام که سلامی دوباره از سویی جمعی جوان بود به مردمان این شهر . گرچه اصلاحاتچیان دیروز در حکومت نخواستند که ادامه یابد .
امروز امیر امیر قلی تنها به جرم شرکت در یک مراسم ، بر سر مزار جمعی که قربانی خشم مدعیان شدند در بند است .اوین امروز پذیرای مردی است که هیچ گاه از اندیشه مردمان دور نبود . انسانیت برایش حرمت داشت و هرجا بود به حرمت انسان بود و به حرمت برابری و آزادی همین انسان . علي(امیر) امیرقلی مردی از تبار برابری خواهان و آزادی طلبان ایرانی است که سالهاست که سالهاست به تیغ و بند زرداران زور مند تزویر گر گرفتار میآیند و به بند کشیده میشوند و افتخار زندان میشوند . كساني كه ميشناسندت ميدانند بيماريت را . كاش بيماري آزارت ندهد برادر . كاش قدري شرف در ميان اوين نشينان زور دار باشد .
اما این سالها بسیارند جوانانی که فخر زندان شدند . اوین دوباره به حضور این ستارگان پرفروغ انسان بودن فخر میفروشد . در روز و روزگاری که همه خلائق در چرخ باطل زندگی و روزمرگی گرفتارند قلیل اند چون امیرامیرقلی ، چون سولماز ایکدر
و چون دیگر خواهران و برادران در بند و اهل اندیشه و برابری خواه و آزادی طلب که این چرخ باطل را شکستند و با کمک خواستن از خدای همراه و همه جا و همه وقت و بودن و حضور در کنار خلائق به تنگ آمده از ظلم و فقر و تبعیض و بی عدالتی و زور هنوز به روزگار نشان دادند که انسان بودن و آزاد مردی و حریت نفس میکشد و جان دارد و جان میسازد . شیر در بند هم شیر است . مطمئن باشید .

برادرم امیر عزیز ! دلمان تنگ است از در قفس شدنت . باش محکم و پاینده که هستیم تا رهاییت و رهایی همه مظلومان . در ماه رمضان ، ماه شهادت امام رهایی و عدل و آزادی مولا علی اینگونه اعمال ضد اندیشه علوی و ضد آزادی از سوی مدعیان جای بسی تردید در مدعیاتشان دارد .
امیر جان ! از بند بدر آ . لیالی قدر امسال باش در ارشاد و کانون توحید . باش برادرم .باش
ميگيريد و ميبنديد و ميزنيد و ميكشيد اما
_________________________
بار ديگر سالگرد پدر طالقاني و اين بار بي تو امير .
يادت هست سال گذشته . انگار قرار نيست باهم در ارشاد جمع شويم . پارسال و محرم و تاسوعا و عاشورا من و امسال و سالگرد پدر طالقاني تو . كاش باشي امير جان

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin